fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಬಲಿಸಿದ ಜಮೀನ್

Leave a comment

ಇಬ್ನ್ ಉಮರ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು: ಯಾರು ಸಲ್ಪ ಜಮೀನನ್ನಾದರೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಬಲಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಕಿಯಾಮತ್’ನಂದು ಏಳು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿನ ವರೆಗೆ ಹೂಳಲಾಗುವುದು.

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಅಕ್ರಮ ಸ್ವಾಧಿನದ ಸೊತ್ತುಗಳು] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s