fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅಕ್ರಮ ಬೆಂಬಲ ವಿನಾಶಕಾರಿ

Leave a comment

ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ಮಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಷಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರ (ಕುಲ, ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಜನಾಂಗ)ವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವನ ಉದಾಹರಣೆ, ಬಾವಿಗೆ ಬೀಳುವ ಒಂಟೆಯ ಬಾಲ ಹಿಡಿದವನಂತಿದೆ. ಒಂಟೆಯ ಜೊತೆ ಅವನೂ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳುತ್ತಾನೆ.

[ಅಬೂ ದಾವೂದ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s