fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರಿ – ಶರಾಬು

Leave a comment

ನಾನು ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರಲ್ಲಿ (ಸ) ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ – “ನಾವು ಚಳಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಆರ್ಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ  ಚಳಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಗೋಧಿಯ ಶರಾಬನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಕೇಳಿದರು- ‘ಅದು ಮತ್ತು ಬರಿಸುತ್ತದೆಯೇ’ ನಾನು ಹ್’ದೆಂದಾಗ ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಹೇಳಿದರು – ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರಿ.”

[ಅಬೂದಾವೂದ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s