fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅದು ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ

Leave a comment

ಅಬೂಸಈದ್ ಖುದ್ರಿ (ರ) ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಹೇಳಿದರು, “ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದೆ. (ಕನಸಿನಲ್ಲಿ) ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಜನರನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಅಂಗಿ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲವರ ಅಂಗಿ ಎದೆಯ ವರೆಗೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವು. ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಖಾತಾಬ್’ರನ್ನು ತರಲಾದಾಗ ಅವರು ಅಂಗಿಯನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆ.” ಸಹಾಬಿಗಳು ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರಲ್ಲಿ (ಸ) ಆ ಸ್ವಪ್ನಫಲವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಅವರು (ಸ) ಹೇಳಿದರು,”ಅದು ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ”.

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಈಮಾನ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s