fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹೆಸರುಗಳಿವೆ, ನೂರರಿಂದ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ

Leave a comment

“ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹೆಸರುಗಳಿವೆ, ನೂರರಿಂದ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಅವನು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ”.  

[ಬುಖಾರಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s