fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅಲ್ಲಾಹನ ಕರುಣೆಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕೊಪಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿದೆ

Leave a comment

ಅಬೂಹುರೈರಾ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ಅಲ್ಲಾಹನು ಸ್ರಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಶ್’ನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದನು – ನನ್ನ ಕರುಣೆಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಕೊಪಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿದೆ.  

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯಸ್ರಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭ] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s