fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅಲ್ಲಾಹನ ದಿಕ್ರ್’ನಿಂದಾಗಿ ಸದಾ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರಲಿ

Leave a comment

“ಅಬುದ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ ಬುಸ್ರ್ (ರ) ರಿಂದ: ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದನು: ‘ಓ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೇ, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಶರೀಹತ್ತ್’ಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಗೊಂಡಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ’ ಪ್ರವಾದಿ (ಸ)ರವರು ಹೇಳಿದರು: ‘ನಿನ್ನ ನಾಳಗೆಯು ಅಲ್ಲಾಹನ ದಿಕ್ರ್’ನಿಂದಾಗಿ ಸದಾ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರಲಿ'”

[ತಿರ್ಮಿದಿ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s