fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅಲ್ಲಾಹನ ಭಯ

Leave a comment

ಅಬೂಹುರೈರಾ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು: ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲೆಂದು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇದು ದಾನದ್ದಾಗಿರಬಹುದೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಎಸೆದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ.

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಬಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದ ವಸ್ತುಗಳು] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s