fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯುದ್ದ ಎಂದರೇನು

Leave a comment

ಅಬೂಮೂಸಾ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರೇ [ಸ] ಕಿತಾಲ್ ಫೀ ಸಬೀಲಿಲ್ಲಾಹ್ [ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯುದ್ದ] ಎಂದರೇನು? ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ  ಕೆಲವರು ಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು, ಯಾರು ಅಲ್ಲಾಹನ ವಚನದ ಉತ್ತುಂಗತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವನ ಹೋರಾಟವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದ ಹೋರಾಟ ವಾಗಿದೆ.   

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಜಾನ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s