fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅಲ್ಲಾಹನ ಸ್ಮರಣೆ

Leave a comment

ಪ್ರವಾದಿ(ಸ) ಹೇಳೀದರು: ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:ನನ್ನ (ಸತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸಿ) ದಾಸನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸುತ್ತಾನೋ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣುವನು. ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಾಗ ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ (ರಹಸ್ಯವಾಗಿ) ಸ್ಮರಿಸುವಾಗ ನಾನೂ ಅವನನ್ನು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಜನರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುವಾಗ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಮಾನವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದವರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. (ಅಂದರೆ ದೇವಚರರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ) ಅವನು ನನ್ನತ್ತ ಒಂದು ಗೇಣಿನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗುವಾಗ ನಾನು ಅವನತ್ತ ಒಂದು ಕೈಯಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತೇನೆ. ಅವನು ನನ್ನತ್ತ ಒಂದು ಕೈಯಷ್ಟು ಸಾಗುವಾಗ ನಾನು ಅವನತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಕೈಯಷ್ಟು ಸಾಗುತ್ತೇನೆ. ಅವನು ನನ್ನತ್ತ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ನಾನು ಅವನತ್ತ ಓಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಅಬೂ ಹುರೈರಾ(ರ):

[ಬುಖಾರಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s