fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

“ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಇನ್ನೀ ಅಸ್ಅಲುಕಲ್ ಹುದಾ ವತ್ತುಕಾ ವಲ್ ಅಫಾಪ ವಲ್ ಗಿನಾ”

Leave a comment

[ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್, ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು, ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ಚಾರಿತ್ರತ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ನತೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ]

[ಮುಸ್ಲಿಮ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s