fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಲಾ ಐಶ ಇಲ್ಲಾ ಐಶಲ್ ಆಖಿರಃ

Leave a comment

ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: “ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಲಾ ಐಶ ಇಲ್ಲಾ ಐಶಲ್ ಆಖಿರಃ

[ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್! ಪರಲೋಕದ ಜೀವನವೇ ನಿಜವಾದ ಜೀವನವಾಗಿದೆ].

[ಬುಖಾರಿ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s