fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅಲ್ಲಾಹು ಖಿಯಾಮತ್’ನಂದು ಅವನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಬಿಡುವನು

Leave a comment

ಹಝ್ರತ್ ಅಬೂ ಹುರೈರಾ [ರ] ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು. ಯಾರಾದರೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಡುವನೊ ಅಲ್ಲಾಹು ಖಿಯಾಮತ್’ನಂದು ಅವನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಬಿಡುವನು.

[ಮುಸ್ಲಿಮ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s