fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅವನ ಗತ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದು

Leave a comment

ಅಬೂ ಹುರೈರಾರಿಂದ (ರ) ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ:ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಯಾರು ಲೈಲತುಲ್ ಕದ್ರ್’ನಂದು [ರಮಝಾನಿನ ಒಂದು ವಿಧಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾತ್ರಿ) ಈಮಾನಿನೊಂದಿಗೆ ಪುಣ್ಯಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ (ನಮಾಝ್’ಗಾಗಿ) ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೋ ಅವನ ಗತ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವುದು.”

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಈಮಾನ್]  

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s