fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅವರು ಅಲ್ಲಹನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಕೂರಲಾರರು

Leave a comment

“ಅಬು ಹುರೈರಾ (ರ) ಮತ್ತು ಅಬು ಸಈದ್ (ರ) ರಿಂದ: ಪ್ರವಾದಿ (ರ)ರವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರೆಂದು ಅವರು ಪ್ರವಾದಿ (ಸ)ರವರ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿಯು ಅವತಿರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನು

ತನ್ನ ಸಮಿಪದಲ್ಲಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸದೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಹನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಕೂರಲಾರರು.”

[ಮುಸ್ಲಿಮ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s