fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅವರ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ಧೂಳಿನಂತೆ ಹಾರಿಬಿಡುತ್ತದೆ

Leave a comment

“ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು ನನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲವು ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಿದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ಧೂಳಿನಂತೆ ಹಾರಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಎಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪಾಪಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ಮಯಂ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ದೆ ವಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ”.

[ಇಬ್ನ್ ಮಾಜ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s