fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಇಬ್ಬರು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಗುತ್ತಾನೆ

Leave a comment

ಅಬೂಹುರೈರಾ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು: ಇಬ್ಬರು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ನಗುತ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಹುತಾತ್ಮ ನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಅನಂತರ ತೌಬಾ ಮಾಡಿ (ಮುಸ್ಲಿಮನಾಗಿ) ಹುತಾತ್ಮನಾಗುತ್ತಾನೆ. 

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಯುದ್ದ [ಜಿಹಾದ್]] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s