fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು

Leave a comment

ಅನಸ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ನಾನು ಕುರೈಶರಿಗೆ, ಅವರ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ನಿಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಸ್ವೀಕರಿಸದವರಾಗಿದ್ದರು. [ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸವು ದ್ರಢವಾಗಲಿಯೆಂದು.]  

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಯುದ್ದ [ಜಿಹಾದ್]] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s