fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಇಹಲೋಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕತೆ

Leave a comment

ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು: ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ನಗುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. [ವರದಿ: ಅಬೂ ಹುರೈರಾ (ರ)]

[ಬುಖಾರಿ]

 

ಈ ಲೋಕವು ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿ ಪಾಲಿಗೆ ಸೆರೆಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯಧಿಕ್ಕಾರಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. [ವರದಿ: ಅಬೂ ಹುರೈರಾ (ರ)]

[ಮುಸ್ಲಿಮ್]

 

ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈಇಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆದೆಶಿಯಂತೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣೆಕನಂತೆ ಬದುಕಿರಿ. [ಹ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಉಮರ್ (ರ)]

[ಬುಖಾರಿ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s