fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಉತ್ತಮ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ

Leave a comment

ಅಬ್ದುಲಾ ಬಿನ್ ಅಮ್ರ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು: 40 ಉತ್ತಮ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನಾದರೂ ಪುಣ್ಯ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲಾದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವನನ್ನು ಖಂಡಿತ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವನು. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಶೇಷ್ಟವಾದುದು ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಆಡನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀಡುವುದು. 

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ದಾನದ ಮಹತ್ವ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s