fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಉಹುದ್ ಬೆಟ್ಟ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಬೆಟ್ಟವಾಗಿದೆ

Leave a comment

ಅನಸ್ ಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಯವರ [ಸ] ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಕನಾಗಿ ಖೈಬರ್’ಗೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಉಹುದ್ ಬೆಟ್ಟ ಕಂಡಿತು. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ಇದು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಬೆಟ್ಟವಾಗಿದೆ.

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಯುದ್ದ [ಜಿಹಾದ್]] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s