fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೇರುವಾಗ ತಕ್ಬೀರ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು

Leave a comment

ಜಾಬಿರ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ನಾವು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೇರುವಾಗ ತಕ್ಬೀರ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ತಸ್ಬೀಹ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. 

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಯುದ್ದ [ಜಿಹಾದ್]] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s