fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಏಳು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು

Leave a comment

ಅಬೂಹುರೈರಾ (ರ) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಹೇಳಿದರು, “ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ನಾಯಿ (ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ) ಕುಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಏಳು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.”

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ: 4, ವುಝೂ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s