fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯವೆಂದು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದರೆ

Leave a comment

“ದರ್ಮದಲ್ಲಿರವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ (ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯವೆಂದು) ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಅದು ತಿರಸ್ಕರಿತ ವಾಗುತ್ತದೆ “.

[ಬುಖಾರಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s