fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಒಂದು ದಿನವು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ

Leave a comment

ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಯವರ [ಸ] ಬಳಿಗೆ ಗೋಗಿ ಯೌಮ ಯಕೂಮು ಎಂಬ ಆಯತ್ ಬಂದಿರುವ (ಒಂದು ದಿನವು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ) ಆ ದಿನ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲವನು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಹೇಳಿದರು – ಆ ದಿನವು ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫರ್ಝ್ ನಮಾಝ್’ನಂತೆ ಕನಿಷ್ಟವೂ ಹಗುರವೂ ಆಗಿದೆ. [ವರದಿ: ಅಬೂ ಸಈದ್ ಖುದ್ರೀ]

[ಮಿಶ್ಕಾತ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s