fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದು

Leave a comment

ತಬೂಕ್ ಯುದ್ದ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದೆವು. (ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ) ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೀಗೆಂದರು – ನಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರು ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಕನೆವೆಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ ಅವರು ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ [ವರದಿ: ಅನಸ್ ಬಿನ್ ಮಾಲೀಕ್ (ರ)]

[ಬುಖಾರಿ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s