fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಕಿಯಾಮತ್’ನ ದಿನ ಯಾರ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೂಲಂಕಶವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದೋ ಅವನು ನಾಶವಾದಂತೆ

Leave a comment

ಆಯಿಶಾ [ರ] ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು; [ಅಂತ್ಯದಿನದಂದು] ಪಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದೋ ಅವನು ನಾಶವಾದ.” ಆಯಿಶಾ [ರ] ಕೇಳಿದರು, “ಶೀಘ್ರವೇ ಅವನಿಂದ ಸರಳ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದೆಂದು ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ?” ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು, “ಹಾಗೆಂದರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೂಲಂಕಶವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದೋ ಅವನು ನಾಶವಾದಂತೆ.

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಜಾನ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s