fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಕುರಾನ್ ಪಟನೆಯ ಕುರಿತು

Leave a comment

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಮಸ್’ವೂದ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಯವರು [ಸ] ಕುರ್ ಆನ್ ಸೂಕ್ತ ಪಟಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪಟಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡೆ. ನಾನು ಅವನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರ [ಸ] ಬಳಿಗೆ ಕೆರೆದೊಯ್ದೆ. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಸರಿಯಾಗಿರುವಿರಿ. ಬಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ತಾಳಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚಿನವರು ಬಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ನಾಶಗೊಂಡರು. 

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ತರ್ಕ-ವಿತರ್ಕಗಳು [ವಾಗ್ವಾದಗಳು] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s