fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷಣಕಾರರು

Leave a comment

ಇಬ್ನ್ ಮಸ್ ಊದ್ [ರ] ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು: ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ವಾಗ್ವೈಖಿರಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳಿದರು. 

[ಮುಸ್ಲಿಮ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s