fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಕೊಲ್ಲುವುದರ ಕುರಿತು ಇಸ್ಲಾಮ್

Leave a comment

ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ [ಸ]ರು ಹೇಳಿದರು: ಮುಸ್ಲಿಮರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕೊಂದರೆ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗದ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯಲಾರನು. ಸ್ವರ್ಗದ ಸುವಾಸನೆಯು 40 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣದಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಬಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

[ಸಹೀಹ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ # 3166, ಇಬ್ನ್ ಮಾಜ # 2686]   

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s