fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮದ್ದು

Leave a comment

ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ಕೋಪಕ್ಕೆ ಶೈತಾನನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೈತಾನನನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿಯು ನೀರಿನಿಂದಲೇ ನಂದುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಅವನು ವುಝೂ ಮಾಡಬೇಕು.

[ಅಬೂ ದಾವೂದ್]   

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s