fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಜಿಬ್ರೀಲ್ [ಅ] ಆಯಿಶಾ [ರ] ಸಲಾಮ್ ಹೇಳಿದರು

Leave a comment

ಆಯಿಶಾ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ -ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು: ಆಯಿಶಾ [ರ]! ಇದು ಜಿಬ್ರೀಲ್ [ಅ] ನಿನಗೆ ಸಲಾಮ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ – ವಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ್ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹೂ ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ [ಸ]! ತಾವು ನೋಡುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.  

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ರಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭ] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s