fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಜಿಹಾದ್ ಸಮಾನವಾದ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರ್ಯ ತೋರಿಸಿರಿ

Leave a comment

ಅಬೂಹುರೈರಾ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರ [ಸ] ಬಳಿ ಬಂದು, ಜಿಹಾದ್ ಸಮಾನವಾದ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರ್ಯ ತೋರಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ತರುವಾಯ ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ, ಯೋಧರು ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಾಗ ನೀನು ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ನಮಾಝ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆಯಾ? ನಿರಂತಾರಾ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಬಲ್ಲೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆತ ಹೇಳಿದ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾರಿಗಿದೆ?

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಯುದ್ದ [ಜಿಹಾದ್]] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s