fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ದಾಸರ ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ

Leave a comment

ಪ್ರವಾದಿಯವರು [ಸ] (ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದ) ನಜ್ರಾನಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಕ್ಕಣೆಯಿರುವ ಪತ್ರ ಬರೆದರೂ – ನೀವು ದಾಸರ ದಾಸ್ಯ-ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಾಹನ ದಾಸ್ಯ-ಆರಾಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ದಾಸರ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಅಲ್ಲಾಹನ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದೊಳಗೆ ಸೇರಿರಿ ಎಂದೂ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ.

[ತಫ್ಸೀರ್ ಇಬ್ನು ಕಸೀರ್, ಭಾಗ 1]    

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s