fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ನಮಾಜ್ ನಂತರ ದುಹಾ

Leave a comment

ಆಇಶಾ (ರ) ರವರಿಂದ ವರದಿ: “ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ರವರು (ನಮಾಜ್’ನಿಂದ) ಸಲಾಮ್ ಹೇಳಿದರೆ ‘ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಅಂತ ಸ್ಸಲಾಮ್ ವಮಿನ್ಕ ಸ್ಸಲಾಮ್ ತಬಾರಕ್ತ ದ್ಸಲ್’ಜಲಾಲಿ ವಲ್ ಇಕ್ರಾಮ್’ ಎಂದು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಸಮಯವಲ್ಲದೆ (ನಮ್ಮಾಜ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ) ಕೂರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.”

[ಸಹೀಹ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಹದೀತ್ # 592]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s