fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ನಮಾಝ್’ನ ಮಹತ್ವ

Leave a comment

ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಿನದಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮಾಝ್’ನ ಕುರಿತು ವಿಹ್ಚಾರನೆ ನಡೆಯುವುದು. ದಾಸನು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿಯಾದರೆ ಉಳಿದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಹೊಂದುವನು. ಅವನ ನಮಾಝ್ ಸರಿಯಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳೂ ಹಾಳಾಗುವುದು. [ತಬ್ರಾನಿ ವರದಿ: ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಕುರ್ತ್ (ರ)]

[ಅಲ್ ಮಂದಿರೀ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s