fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬರವಸೆ ನಿಡುತ್ತೇನೆ

Leave a comment

ಯಾರಾದರೂ ಅವರ ಎರಡು ದವಡೆಗಳ ನಡುವಿರುವ ವಸ್ತು (ಅಂದರೆ ನಾಲಗೆ) ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ವಸ್ತು (ಅರ್ಥಾತ್ ಹುಗ್ಯೆಂದ್ರಿಯ)ಗಳ ಸಂರಕ್ಸಣೆಯ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಬರವಸೆ ನಿಡುವುದಾದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬರವಸೆ ನಿಡುತ್ತೇನೆ.

[ಬುಖಾರಿ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s