fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ನಾನೂ ಕೆಲವರನ್ನೂ ನನ್ನ ಕೌಸರ್ ಸರೋವರದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸುವೆನು

Leave a comment

ಅಬೂ ಹುರೈರಾ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು: ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದೊ ಆತನಾಣೆ! ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪರಿಚಿತ ಒಂಟೆಯನ್ನು ಜಾನುವಾರುಗಳ ತೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ದೂರವಿಡಲಾಗುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನೂ ಕೆಲವರನ್ನೂ ನನ್ನ (ಕೌಸರ್) ಸರೋವರದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸುವೆನು.

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ – ಜಲದಾನ]        

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s