fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ನಾಯಕನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ

Leave a comment

ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು: ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಅಧೀನನಲ್ಲಿರುವವರ ಕುರಿತು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುವುದು. ಜನರ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ನಾಯಕ ನೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವವರ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುವುದು.

[ಬುಖಾರಿ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s