fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಪತಿಯು ಬಯಕೆ ತಿರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಕರೆದಾಗ ಆಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ

Leave a comment

ಅಬೂಹುರೈರಾ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪತಿಯು [ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆ ತಿರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ] ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಕರೆದಾಗ ಆಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಆತ ರಾತ್ರಿ ಕೋಪದಿಂದ ಮಲಗಿದರೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ದೇವಚರರು ಆಕೆಯನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತಾರೆ.   

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ರಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭ] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s