fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ವಿನಾಯತಿ

Leave a comment

ನಾವು (ರಮಝಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರ (ಸ) ಜತೆಗೆ ಜಿಹಾದ್’ಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. (ಆಗ ಕೆಲವರು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಕೆಲವರು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ) ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸದವರ ಬಗ್ಗೆ ಉಪವಾಸಿಗರಾಗಲಿ, ಉಪವಾಸಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸದವರಾಗಲಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. [ವರದಿ: ಅನಸ್ ಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ (ರ)]

[ಬುಖಾರಿ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s