fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ [ಸ]ರವರ ಚಾಪೆ

Leave a comment

ಮುಹಮ್ಮದ್ [ಸ]ರ ಪತ್ನಿ ಆಯಿಶಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ “ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಪೆಯು ಕರ್ಜೂರದ ನಾರುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ ಚರ್ಮದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾಗಿತ್ತು.

[ಸಹೀಹ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್, #2082, ಸಹೀಹುಲ್ ಬುಖಾರಿ, #6456.]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s