fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ [ಸ]ರವರ ಸರಳ ಜೀವನ

Leave a comment

ಮುಹಮ್ಮದ್ [ಸ]ರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸಹ್ಲ್ ಇಬ್ನ್ ಸಹ್’ದ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಮರಣದ ತನಕ ಜರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ.     

[ಸಹೀಹುಲ್ ಬುಖಾರಿ, #5413, ತಿರ್ಮಿದಿ, #2364]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s