fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಪ್ರವಾದಿ [ಸ]ರವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ

Leave a comment

ಅನಸ್ ಬಿನ್ ಮಾಲೀಕ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರವಾದಿಯವರ [ಸ] ಬಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಂಸ ತರಲಾಯಿತು. ಇದು ಬರೀರರಿಗೆ ದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು. ಬರೀರರಿಗೆ ಇದು ದಾನ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಉಡುಗೊರೆ.

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳು]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s