fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಪ್ರವಾದಿ [ಸ]ರವರ ಸೋತ್ತಿಗೆ ಯಾರು ವಾರಿಸುದಾರರು ಇಲ್ಲ

Leave a comment

ಅಬೂಹುರೈರಾ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು: ನನಗೆ ಯಾರೂ ವಾರಿಸುದಾರರಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಾರೀಸು ಸೊತ್ತು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯರ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ನೌಕಾರರ ವೇತನ ಕಳೆದು ಬಾಕಿಯಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಾನವಾಗಿರುವುದು. 

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯವಸಿಯ್ಯತ್ ಅಥವಾ ಉಯಿಲು ಪತ್ರ [ಅಂತ್ಯೋಪದೇಶ]] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s