fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ತಮ್ಮ ನಮಾಝ್’ನಲ್ಲಿ ಸಲಾಮ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಉಚ್ಚ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು

Leave a comment

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಝಭೈರ್ [ರ್] ಅವರಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ತಮ್ಮ ನಮಾಝ್’ನಲ್ಲಿ ಸಲಾಮ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಉಚ್ಚ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು – ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ವಹ್’ದಹೂ ಲಾ ಶರೀಕಲಹೂ ಲಹುಲ್ ಮುಲ್ಕು ವಲಹುಲ್ ಹಮ್ದು ವಹುವ ಅಲಾ ಕುಲ್ಲಿ ಶೈ ಇನ್ ಕದೀರ್. ಲಾ ಹೌಲ ವಾಲಾ ಕುವ್ವತ ಇಲ್ಲಾ ಬಿಲ್ಲಾಹಿ, ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ವಾಲಾ ನಹ್’ಬುದು ಇಲ್ಲಾ ಇಯ್ಯಾಹು ಲಹುನ್ನಿಹ್’ಮತು ವಲಹುಲ್ ಫದ್’ಲು ವಲಹುಸ್ಸನಾಉ ಲ್ ಹಸನು ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಮುಖ್ಲಿಸೀನ ಲಹುದ್ದೀನ್ ಅಲೌಕರಿಹಲ್ ಕಾಫಿರೂನ್. [ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರಟು ಅನ್ಯ ಆರಾಧ್ಯರಿಲ್ಲ. ಅವನು ಎಕೈಕನೂ ಭಾಗೀದಾರರಿಲ್ಲದವನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಧಿಪತ್ಯ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೇ ಸೇರಿವೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುವನು. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರಾರಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ಆರಾಧ್ಯರಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವನ ಹೊರಟು ಯಾರ ದಾಸ್ಯಾರಾಧನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಿಂದೆಲೇ ಕೊಡುಗೆಯಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಾನಗಳು ಅವನಿಗೇ. ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ಆರಾಧ್ಯರಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದಾಸ್ಯಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೇ ಮಿಸಲಿಡುವವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸತ್ಯನಿಷೇಧಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಅಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ]

[ಮುಸ್ಲಿಮ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s