fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ನಂತರ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಕತ್ತು ಕೊಯ್ಯುತ್ತಾ ಕಾಫಿರ್’ಗಳಾಗಬೇಡಿ

Leave a comment

ಜರೀರ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ವಿದಾಯ ಹಜ್ಜ್’ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಹೇಳಿದರು, “ಜನರನ್ನು ಮೌನವಾಗಿರುವಂತೆ ಹೇಳಿರಿ.” ತರುವಾಯ ಹಿಗೆಂದರು, “ನನ್ನ ನಂತರ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಕತ್ತು ಕೊಯ್ಯುತ್ತಾ ಕಾಫಿರ್’ಗಳಾಗಬೇಡಿ. 

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಜಾನ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s