fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಪ್ರತಿಫಲ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ – ಯಾವುದೆಲ್ಲ?

Leave a comment

ಅಬೂ ಮಸ್ ವೂದ್ ಅನ್ಸಾರಿ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ನಾಯಿಯ ಬೆಲೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣೆಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ – ವ್ಯಾಪಾರ]    

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s