fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೆಸರಿನಂತೆ ಹೆಸರಿಡಿರಿ

Leave a comment

ಅಬೂಹುರೈರಾ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು, “ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಂತೆ ಹೆಸರಿಡಿರಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕುಲದಂತೆ ಹೆಸರಿಡದಿರಿ. ಯಾರು ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡನೋ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡನು. ಏಕೆಂದರೆ ಶೈತಾನನು ನನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಲಾರನು ಯಾರು ನನ್ನು ಮೇಲೆ ಸುಲ್ಲಾರೋಪಿಸಿದನೋ ಅವನು ತನ್ನ ತಾಣವನ್ನು ನರಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಜಾನ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s