fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಬ್ರೀಲರಿಗೆ 600 ರೆಕ್ಕೆಗಳಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಕಂಡರು

Leave a comment

ಇಬ್ನ್ ಮಸ್’ವೂದ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಅನ್ನಜ್ಮ್ 18 ಸೂಕ್ತ ಅವತಿರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಿಬ್ರೀಲರಿಗೆ 600 ರೆಕ್ಕೆಗಳಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಕಂಡರು. 

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ರಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭ] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s